1ST INTERNATIONAL BIENNIAL OF  DIGITAL ART GRAPHIC FOR STUDENTS AND YOUNG PEOPLE

I. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

1 MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ GRAFIKI CYFROWEJ DLA STUDENTÓW I MŁODZIEŻY

 

 

umění/věda - věda/umění

art/science – science/art

sztuka/nauka – nauka/sztuka

CIESZYN 2009

       

 

sponsor <> sponzor

gaz_logo.gif